GMR

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden zaken besproken die school overstijgend en van belang zijn voor de meerderheid van de scholen van de stichting, de GMR is de schakel tussen ouders en personeel. Als GMR van de Stroming vinden we het belangrijk om te werken vanuit onze Christelijke identiteit met als basis vertrouwen. We willen … Meer lezen over GMR […]

Lees verder…