Expertise NT2-nieuwkomers

Rianne Dekker coördineert het onderwijs aan leerlingen voor wie Nederlands de tweede taal is (NT2) en leerlingen met een migratieachtergrond (nieuwkomers).
E-mail: coordinatienieuwkomers@destroming.eu