Missie

Het is onze missie kinderen tussen de 4 en 12 jaar, die in het Land van Heusden en Altena wonen, onderwijs te bieden vanuit protestants-christelijke waarden en normen. Dat doen wij vanuit de kracht van verbinding, van samenwerken, van het delen van expertise en van solidariteit. En dat doen wij vanuit wederzijds respect, betrokkenheid op de kinderen en aandacht voor elkaar. Doel van de stichting is om in de kernen van ons werkgebied minimaal één lespunt open te houden.
Waarheen wij gaan is visie, een stip aan de horizon waar we willen uitkomen. Vanuit onze missie is het realiseren van onze visie een wenkend perspectief. Daar gaan we voor!