Naam en logo

Het logo van de stichting heeft een dynamische vorm. Daarmee geeft het aan, dat er steeds beweging is. De kleuren blauw en groen staan voor geloof en hoop. Zoals Jezus de kinderen omvatte, omvat de blauwe figuur de groene. Door het onbedekte midden bestaat er uitzicht op de toekomst. Een toekomst die dus is omgeven door geloof en hoop.