GMR

In de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden zaken besproken die school overstijgend en van belang zijn voor de meerderheid van de scholen van de vereniging, de GMR is de schakel tussen ouders en personeel. Als GMR van de Stroming vinden we het belangrijk om te werken vanuit onze Christelijke identiteit met als basis vertrouwen. We willen als een volwaardig gesprekspartner kunnen bijdragen aan de beleidsvorming. De GMR stelt zich tevens op als klankbord voor het college van bestuur. Alle ouders en personeelsleden van de Stromingsscholen en het bestuurskantoor vormen onze achterban.

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt de GMR van de Stroming gevormd door 6 ouders en 6 personeelsleden, die elk een eigen aandachtsgebied of rol hebben. Het gaat om totaal 4 aandachtsgebieden:

  • Onderwijs, kwaliteit & identiteit
  • Financiën
  • Personeel, organisatie & identiteit
  • Beheer, huisvesting, Arbo & veiligheid

Om in contact te blijven met alle scholen binnen De Stroming is er een verdeling in clusters gemaakt. Per cluster zullen minimaal drie GMR-leden een aantal scholen onder hun hoede hebben.

Cluster LidLidLidLid
Het Baken, ‘t Kompas, De Regenboog Christa van AsArno de JongVacantVacant
Eben Haëzer, De Sprankel, De Verrekijker, d’Uylenborch Jeanette van Kooten Minette de Boon VacantVacant
Het Fundament, De Ark, De Zaaier, De Parel Angela Tolenaars Rianne Goes Vacant Vacant
VoorzitterMarianne van der Spoel      
SecretarisVacant      
V.l.n.r.: Rianne Goes, Angela Tolenaars, Minette de Boon, Esther Verhoeven, Christa van As en Marianne van der Spoel
V.l.n.r.: Harmen de Boer, Nicoline Pruijssen, Jeanette van Kooten en Arno de Jong

Via het mailadres gmr@destroming.eu is er de mogelijkheid om in contact te komen met de GMR.

De GMR van De Stroming is op zoek naar nieuwe leden. Interesse? Klik hier:
Te downloaden bestanden
Agenda’s GMR-vergadering: